Danish Mixed Martial Arts Federation (DMMAF) hilser det velkomment, at justitsminister Karen Hækkerup nu vil nedsætte en arbejdsgruppe, der skal undersøge forskellige kampsportsformer og vurdere, om der er behov for regler på området og i givet fald udarbejde et udkast til regelsæt. Hos Dansk Mixed Martial Arts Forbund hilser vi debatten velkommen, og vi gør alt for at sikre, at vores sport er ufarlig for både børn og voksne.
Lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitet, Hans Henrik Knoop, retter i dagens udgave af Kristeligt Dagblad et hårdt angreb mod sporten MMA og gør sig til talsmand for at forbyde sporten for børn under 18 år.
Men Hans Henrik Knoops kritik er forfejlet og bygget på manglende kendskab til MMA-sporten og andre kampssportsgrene i Danmark.
I modsætning til det billede, der tegnes i dagens medier, foregår MMA træning for børn i Danmark med stor fokus på børnenes sikkerhed og sundhed.
- Ingen MMA stævner i Danmark eller Norden tillader – af moralske og sikkerhedsmæssige årsager – børn under 18 år at kæmpe, siger formand for DMMAF, Claus Skjoldborg Larsen.
Teknikkerne i MMA er de samme, som er tilladt til de Olympiske discipliner, der trænes flittigt af børn i Danmark og resten verden: Boksning, Taekwondo, brydning og Judo.
Ifølge Dansk Bokseunion, er det tilladt for børn ned til 11 år at konkurrere i boksning og slå hinanden i hovedet. Dette er ikke tilladt i MMA.
Ifølge Dansk Taekwondo Union, er det tilladt for børn fra 12 år at sparke hinanden i hovedet. Dette er ikke tilladt i MMA.
- Det er nemt at blive forarget, hvis man ser professionelle kampe fra fx UFC i USA og derefter hører, at børn træner den samme sport herhjemme. Undersøger man sagen en smule, står det dog klar, at der ingen sammenhæng er her og at MMA træning for børn ikke er anderledes end de mange andre sikre kampsporter, der har været tilbudt herhjemme i årtier, siger Claus Skjoldborg Larsen.
Desuden er DMMAF ved at udfærdige et sæt "Guidelines for sikker udøvelse af børnetræning inden for MMA" som vil ligge offentligt på http://www.dmmaf.dk
Yderlige information om MMA eller ovenstående kan rettes til Claus Skjoldborg Larsen på 20 56 32 35.